10/10/2023

“No podem avançar tots si la meitat es queda enrere”

L’essència de les assegurances rau en la cooperació. Les assegurances operen segons el principi de solidaritat, en què totes les persones assegurades contribueixen, a través de primes, a un fons comú. Aquest fons garanteix que, si un membre pateix un sinistre, pugui rebre una indemnització gràcies a l’aportació col·lectiva.

Aquest concepte no és recent. Al segle xvi, als Alps, els agricultors van formar societats d’ajuda mútua per donar-se suport en cas que un nen es posés malalt o una vaca es perdés. Tanmateix, molt abans d’això, a l’antiga Babilònia, trobem mencions del “préstec a risc i aventura” al Codi d’Hammurabi, precursor de les assegurances marítimes. Els mercaders xinesos, conscients dels riscos, distribuïen els seus béns entre diversos vaixells per minimitzar pèrdues. Si un vaixell naufragava, la pèrdua es dispersava entre molts, i així s’evitava la ruïna total d’un sol comerciant.

Avançant en la història, durant els segles xvii i xviii, els governs buscaven finançament per a les seves guerres a través de quotes ciutadanes. A canvi, garantien una renda anual als contribuents fins a la seva mort. Avui dia, aquesta idea persisteix amb les companyies d’assegurances modernes. Per una prima, ofereixen cobertures en situacions variades com l’atur, malalties inesperades, discapacitat, vellesa i, fins i tot, la mort.

En resum, el propòsit central de les assegurances ha estat, i continua sent, oferir solucions i suport davant d’adversitats i evidenciar el poder de la cooperació i la solidaritat.

 

Depósito Legal M-41589-2012 Edita: E2K Global