10/10/2023

“Non podemos avanzar todos se a metade queda atrás”

A esencia dos seguros radica na cooperación. Os seguros operan baixo o principio de solidariedade, onde todos os asegurados contribúen, a través de primas, a un fondo común. Este fondo garante que, se un membro sofre un sinistro, poida recibir unha indemnización grazas á achega colectiva.

Este concepto non é recente. No século XVI, nos Alpes, os agricultores formaron sociedades de axuda mutua para apoiárense en caso de que un neno enfermase ou unha vaca se perdese. Non obstante, moito antes diso, na antiga Babilonia, encontramos mencións do “préstamo á grosa ventura” no Código de Hammurabi, precursor dos seguros marítimos. Os mercadores chineses, conscientes dos riscos, distribuían os seus bens entre varios barcos para minimizar perdas. Se un barco naufragaba, a perda dispersábase entre moitos e evitaba a ruína total dun só comerciante.

Avanzando na historia, durante os séculos XVII e XVIII, os gobernos buscaban financiamento para as súas guerras a través de cotas cidadás. A cambio, garantíanlles unha renda anual aos contribuíntes ata o seu falecemento. Hoxe en día, esta idea persiste coas aseguradoras modernas. Por unha prima, ofrecen coberturas en situacións variadas como desemprego, enfermidades inesperadas, discapacidade, vellez e mesmo morte.

En resumo, o propósito central dos seguros foi, e segue sendo, ofrecer solucións e apoio ante adversidades, evidenciando o poder da cooperación e solidariedade.

 

Depósito Legal M-41589-2012 Edita: E2K Global