04/12/2023

O Seguro de Bigotes: unha curiosa póliza do pasado

No mundo do seguro, existen pólizas para case todo, mesmo para o máis inusual. No século XIX, unha compañía de seguros chamada “Lloyds of London” emitiu unha póliza peculiar: o Seguro de Bigotes.

Este seguro protexía as persoas cuxa imaxe pública dependía en boa medida dos seus bigotes. Se un home cun bigote prominente o perdía debido a un accidente, a póliza compensaríao. O truco? Debía manter o seu bigote intacto, a menos que quixese renunciar á súa indemnización.

Aínda que pode parecer extravagante, esta póliza lémbranos que o mundo dos seguros ao longo da historia adaptou os seus produtos ás necesidades máis inusuais das persoas, mesmo cando se trata de algo tan persoal como un bigote.