06/11/2023

Pasen e vexan, a función vai comezar!

“Señoras e señores, damas e cabaleiros, no escenario da vida, hai un protagonista silencioso que garante que o espectáculo continúe sen problemas: o Seguro de Responsabilidade Civil para Eventos.”

Ben sexa nas emocionantes festas de Halloween de Port Aventura, nos maxestosos eventos en castelos como o de Belmonte ou no vibrante centro xuvenil do teu municipio, detrás de cada risa, emoción e recordo, hai un seguro traballando silenciosamente. Ben sexa para esa obra de teatro que esperas con ansias ou a emocionante carreira zombi, é o Seguro de Responsabilidade Civil o que se asegura de que todo funcione sen contratempos.

Que historias podemos contarche?

Visualiza un mercado medieval, unha carpa xigantesca, e, de súpeto, un vendaval arrástraa causando danos. Pero non hai motivo para alarmarse, porque o Seguro do organizador entra en acción. Non só cobre lesións a persoas, senón tamén danos a propiedades e bens.

Ben sexa para instalacións temporais como mercados ou feiras, ou lugares permanentes como discotecas, cines e restaurantes, hai unha póliza deseñada á medida.

Cando a realidade supera a ficción

Porque, como di o dito: “Nunca pasa nada, ata que pasa”. E neses momentos inesperados, o seguro é o teu guionista principal, asegurando que o acto final non sexa unha traxedia.

Un consello de ouro: asociacións e clubs, non esquezan protexer cada evento que organicen. En caso contrario, os socios poderían verse comprometidos cos seus bens persoais.

 

Depósito Legal M-41589-2012 Edita: E2K Global