10/10/2023

Per què necessites ARA la pèrdua de beneficis o el lucre cessant en el teu negoci

Imagina que la teva botiga s’incendia a causa d’un curt circuit i has de tancar durant un mes. Encara que els danys físics es reparin, la gran pregunta és: qui compensarà els ingressos perduts i les despeses fixes durant aquest temps?

Això és precisament el que li va passar el nostre client amb una botiga de llaminadures i que es va haver d’enfrontar a la difícil situació de no tenir ingressos durant un mes, a més d’haver de cobrir despeses fixes com el salari del seu treballador i el lloguer del local.

La solució rau en l’assegurança de danys amb pèrdua de beneficis. Aquesta mena d’assegurança et pot indemnitzar pels dies que el teu negoci va estar tancat, bé amb una indemnització diària pactada, bé amb un pagament únic basat en el benefici de l’últim exercici. Però no només té a veure amb accidents interns. Si unes obres a la via pública impedeixen l’accés al teu negoci, l’assegurança de danys multirisc et pot compensar per la pèrdua d’ingressos. A més, et protegeix contra una varietat d’eventualitats, com ara incendis, danys elèctrics i robatoris. A més, si ets propietari i perds ingressos de lloguer a causa d’un accident, aquesta assegurança pot cobrir aquests costos.

En resum, recomanem encaridament a tots els autònoms, emprenedors i empresaris que considerin aquesta mena d’assegurança. Protegir-se contra la pèrdua de beneficis pot ser la clau per garantir la viabilitat i la continuïtat del teu negoci en temps difícils.

 

Depósito Legal M-41589-2012 Edita: E2K Global