10/10/2023

Podes ter 2 seguros de Decesos?

Si, podes.

Ás veces un fillo contrata con outra compañía un seguro de Decesos sen saber que o seu pai o incluíu na súa. Se falece, unha das compañías xestionará e asumirá os gastos do enterro mentres que a outra aboará o total do diñeiro pactado na póliza.

Se estando vivo, te decatas de que tes dous seguros de decesos nunha mesma compañía, tes dereito a reclamar o aboamento dos importes satisfeitos dunha das dúas pólizas.

 

Depósito Legal M-41589-2012 Edita: E2K Global