10/10/2023

Por que necesitas XA a Perda de Beneficios ou Lucro Cesante no teu negocio

Imaxina que a túa tenda sofre un incendio debido a un curtocircuíto e tes que pechar un mes. Aínda que os danos físicos se reparen, a gran pregunta é: quen compensará os ingresos perdidos e os gastos fixos durante ese tempo?

Iso é precisamente o que lle sucedeu ao noso cliente cunha tenda de lambetadas e enfrontouse á difícil situación de non ter ingresos durante un mes, ademais de ter que cubrir gastos fixos como o salario do seu empregado e o alugueiro.

A solución está no seguro de Danos con Perda de Beneficios. Este tipo de seguro pode indemnizarte polos días que o teu negocio estivo pechado, ben sexa mediante unha indemnización diaria pactada ou un pagamento único baseado no beneficio do último exercicio. Pero non só se trata de accidentes internos. Se obras na vía pública impiden o acceso ao teu negocio, o seguro de Danos Multirrisco pode compensarte pola perda de ingresos. Ademais, protéxete contra unha variedade de eventualidades, como incendios, danos eléctricos e roubos. Ademais, se es propietario e perdes ingresos de alugueiro debido a un accidente, este seguro pode cubrir eses custos.

En resumo, recomendámoslles encarecidamente a todos os autónomos, emprendedores e empresarios que consideren este tipo de seguro. Protexerse contra a Perda de Beneficios pode ser a clave para garantir a viabilidade e continuidade do teu negocio en tempos difíciles.

 

Depósito Legal M-41589-2012 Edita: E2K Global