10/10/2023

Pots tenir dues assegurances de defunció?

Sí, pots.

De vegades un fill contracta amb una altra companyia una assegurança de defunció sense saber que el seu pare l’ha inclòs en la seva. Si mor, una de les companyies gestionarà i assumirà les despeses de l’enterrament, mentre que l’altra abonarà el total de diners que s’hagi pactat a la pòlissa.

Si estant viu t’adones que tens dues assegurances de defunció en una mateixa companyia, tens dret a reclamar l’abonament dels imports satisfets d’una de les dues pòlisses.

 

Depósito Legal M-41589-2012 Edita: E2K Global