04/02/2022

Quen paga a miña rehabilitación do accidente de tráfico?

Nin a pagas ti, nin a Seguridade Social, nin os centros privados. A túa rehabilitación págaa o teu Seguro a través dos convenios de asistencia sanitaria que asinan as compañías de seguros, o Consorcio de Compensación de Seguros e os centros médicos.

Como paciente lesionado tes dereito a continuar recibindo tratamento médico e/ou de fisioterapia ata a túa total recuperación. Tes garantida a asistencia sanitaria integral, tanto hospitalaria como ambulatoria ata a túa total recuperación ou estabilización das secuelas.

Se che levan a Urxencias nun centro público e despois queres trasladarte a un privado incluído no convenio, poderás facelo gratuitamente.

Cando a culpa é túa, os gastos asúmeos a túa compañía. Se é do outro, reclámanse á aseguradora do outro condutor.

Un dato: o último ano, o Sector Asegurador pagou máis de 480.000 servizos de rehabilitación, o que supón un desembolso de máis de 9,3 millóns de euros.