01/10/2021

Quen paga os danos do volcán en Canarias?

O Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) asumirá directamente cos seus propios medios a xestión e o pagamento das solicitudes de indemnización que se reciban ben pola súa web www.consorseguros.es ou a través do centro de atención telefónica gratuíto 900 222 665. Tamén a nosa “correduría” tramita sempre as solicitudes directamente dos nosos clientes ante este organismo para axilizar o máximo posible a indemnización.

Importante! É obrigatorio ter contratado un seguro e estar ao corrente do pagamento.

Que indemniza o Consorcio (CCS)?

Os danos ás persoas aseguradas, se se producisen. Tamén indemnizará os danos nos bens asegurados, ben se trate de vivendas ou comunidades de propietarios; vehículos automóbiles; locais de oficina; establecementos comerciais e de servizos e outros inmobles de uso non industrial; industrias; e obras civís e infraestruturas, ben fosen todos os citados bens de titularidade privada ou pública.

O Consorcio indemnizará conforme aos capitais asegurados e ás cláusulas do contrato de seguro do afectado. Por iso é tan importante que o seguro estea ben feito e que non exista infraseguro.

O CCS indemniza tanto os danos materiais producidos pola erupción e a lava e demais materiais, como os danos inmateriais que sexan consecuencia daqueles, como poden ser a perda de alugueiros de propietarios de inmobles, os gastos de segundo aloxamento derivados da inhabitabilidade da vivenda, ou a perda de ingresos pola paralización de establecementos comerciais, de servizos ou industriais, todo iso na forma que prevexa o contrato de seguro do afectado.

Segundo os expertos, a erupción prolongarase durante meses e continuará causando moitos estragos e perdas económicas, por iso, os seguros son unha peza indispensable na nosa vida, é un parachoques invisible que protexe cada paso que damos na nosa vida, aínda que non nos decatemos.

 

O noso Corazón de “Corredor” con La Palma.