Sol, mar i…embarcacions d’esbarjo

Sempre que parlem d’assegurances per a vehicles, ens referim als terrestres, però… què passa amb els marítims?

Les embarcacions recreatives també són vehicles i, per tant, poden provocar danys a tercers. Les víctimes han de ser compensades.

A Espanya, tenir una embarcació d’esbarjo suposa haver-la d’assegurar, i actualment hi ha unes 188.000 assegurances d’aquest tipus, la majoria d’embarcacions de motor, però també hi ha les motos aquàtiques i les embarcacions de vela. Les estadístiques indiquen que es produeixen 30 contratemps diaris provocats per aquestes embarcacions, amb un cost mitjà de 4.000 euros, que, en cas que no tinguin contractada l’assegurança obligatòria, s’han de pagar de la butxaca…

Com diu el refrany: “Quan bufa la tramuntana, posa’t a dintre la cabana”, i amb una bona assegurança.