05/09/2022

Visca, visca… Avui sí que hi ha escola segur

Si en comptes de nens i nenes són cues de sargantana, pujaran per les barres, escalaran parets i mostraran gosadia llançant-se per qualsevol lloc que tingui un mínim d’aventura. El pati és el parc d’atraccions escolar on més contratemps es produeixen.

Per això, a Espanya des del 1953 hi ha l’assegurança escolar obligatòria, que entre les seves garanties inclou accidents, malalties i infortunis familiars. Tanmateix, és un producte amb limitacions importants i que no cobreix tota la població escolar. D’entrada, els més petits n’estan exclosos, ja que només és obligatòria per als alumnes de tercer i quart d’ESO, batxiller, formació professional i universitaris fins als 28 anys. També gaudeixen d’aquesta protecció els estudiants dels cursos superiors de música i dansa.

Per aquest motiu, les AMPES, les direccions de molts centres i algunes empreses proveïdores contracten assegurances privades per ampliar els riscos i donar cobertura als escolars que estan fora de la protecció obligatòria.

Els centres aplicats fan els deures

Clar que sí, els centres d’estudis són els primers que saben que l’assegurança obligatòria és insuficient, per això en contracten d’altres d’addicionals davant de qualsevol accident que es produeixi dins de les seves instal·lacions, tant de l’alumnat com del professorat o sota la tutela del professor (per exemple, una excursió escolar), responsabilitat civil, danys a les instal·lacions, responsabilitat legal que se’n deriva per a la direcció, etc.

I de l’assetjament escolar què…?

L’assetjament escolar (bullying) és un dany personal (amb amenaces verbals o físiques repetides que angoixen la víctima) i podria estar cobert, o no, per la responsabilitat civil, que juntament amb la cobertura de danys pertany a la família de les assegurances per a centres d’ensenyament. Nosaltres sempre recomanarem que això hi estigui perfectament previst.

Els centres que sempre treuen bones notes recomanen als pares una assegurança de continuïtat d’estudis. Pagarà la formació dels fills i filles fins que superin el batxillerat o la universitat per incapacitat o mort del cap de família.

Aprovat amb excel·lent!